ข่าว ข่าวการศึกษา

ไทย-จีนจับมือผลิตปวส.ป้อนขนส่งทางราง

News-EDU-26-04-2018-02

สอศ.จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯการรถไฟหวู่ฮั่น ผลิต ปวส.ป้อนขนส่งทางราง นำร่องใน 4 วิทยาลัย พร้อมตั้งสถาบันการรถไฟความเร็วสูงหลู่ปัน ในประเทศไทย

วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า เราจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระบบขนส่งทางราง แลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยนครูในการสอนและการวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยนำร่องใน 4 วิทยาลัย ได้แก่

  • วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น
  • วิทยาลัยเทคนิค (วท.) วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • วท.สุราษฎร์ธานี
  • วท.ชลบุรี

ใน 3 สาขา ได้แก่ ระบบราง-อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม-ช่างซ่อมตู้รถไฟ โดยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาเรียน 3 ปี จบการศึกษาจะได้รับวุฒิทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิ จาก 2 ประเทศ คือ ไทย และ จีน นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งสถาบันการรถไฟความเร็วสูงหลู่ปัน ในประเทศไทย โดยตั้งที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสำคัญที่มาช่วยพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกันระหว่างไทยและจีนด้วย

เลขาธิการ กอศ.กล่าวด้วยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561 – 2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561 – 2569) ซึ่งในส่วนของ สอศ.หลังจากนี้จะเดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรอาชีวศึกษาพรีเมี่ยม ทั้ง 6 สาขา ได้แก่

  • ระบบขนส่งทางราง
  • ช่างอากาศยาน
  • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • การจัดการ
  • โลจิสติกส์
  • เกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)

อย่างเต็มที่ โดยการพัฒนากำลังคนมีทั้งในระบบการศึกษาปกติ และหลักสูตรระยะสั้น โดยจะเริ่มได้ทันทีปีการศึกษา 2561 ซึ่งทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เสนอของบประมาณกลางปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินการในปีนี้ 60 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณได้ขอให้ สอศ.กลับมาเกลี่ยงบฯ ภายในเองก่อน ขาดเหลือก็เสนอกลับมาใหม่

ด้าน นายเฉิง ซื่อฉิง อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น กล่าวว่า วิทยาลัยฯ ก่อตั้งในปีค.ศ.1956 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับสูงที่มีความโดดเด่นด้านสาขารถไฟ  ปัจจุบันเปิดสอนใน 31 สาขา มีนักศึกษากว่า 12,800 คน เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงมีถึง 8 สาขา และมีฐานฝึกปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น ฐานฝึกปฏิบัติการรถไฟความเร็วสูง รางรถไฟความเร็วไรกรวด เป็นต้น และผลิตบุคลากรป้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ขณะเดียวกัน มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ วก.บ้านไผ่ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน จะมีการจัดตั้งสถาบันการรถไฟความเร็วสูงหลู่ปัน ที่ วก.บ้านไผ่ ขอฝากให้รัฐบาล สอศ.ให้การสนับสนุน เพราะหากสามารถจัดตั้งสำเร็จ จะถือเป็นแห่งแรกที่จัดตั้งภายนอกประเทศ ทั้งยังเป็นฐานฝึกอบรมสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ด้วย

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar