ข่าว ข่าวการศึกษา

‘ส.ค.ศ.ท.’ห่วง‘ก.ค.ศ.’ลักหลับเปิดทางสาขาอื่นสอบครูหลัง‘บิ๊กร.ร.’ชี้เป็นภาระ-สอนไม่เป็นเก่งติว

News-EDU-26-04-2018-01

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน หารือเรื่องการเตรียมความพร้อมจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งกำหนดจะรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561 จัดสอบโดยส่วนกลาง หรือสพฐ. และให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นผู้ออกข้อสอบ ว่า เรื่องการจัดสอบและออกข้อสอบนั้นตนไม่กังวล เพราะกลุ่มส.ค.ศ.ท.มั่นใจในคุณภาพบัณฑิต แต่ที่กังวลคือ การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยในสาขาขาดแคลน ซึ่งปีที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้คนที่จบสาขาอื่นมาสอบบรรจุเป็นครู อ้างว่าเป็นสาขาขาดแคลน แต่แท้ที่จริงไม่ได้ขาดแคลน เพราะมหาวิทยาลัยผลิตออกมาเพียงพอ และยังคงค้างอยู่ในบัญชีอีกจำนวนมาก

ประธานสภาส.ค.ศ.ท. กล่าวต่อว่า การสอบครูผู้ช่วยในปี 2560 มีผู้ที่จบสาขาอื่นสอบผ่านการคัดเลือกประมาณ 400 กว่าราย โดยคนเหล่านี้ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องไปอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาให้ผ่านก่อนจึงจะสามารถมาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้ แต่จากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ซึ่งตนได้เข้ารับฟังด้วย มีเสียงสะท้อนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับคนกลุ่มดังกล่าวเข้าไปเป็นครู ว่า คนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นครูและทำให้โรงเรียนต้องรับภาระดูแลเรื่องวิธีการสอน ซึ่งส่วนใหญ่สอนไม่เป็น เพราะไม่ได้เรียนมาในสายครูโดยตรง

เท่าที่ฟังข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับคนเหล่านี้ไปเป็นครู สะท้อนว่าการส่งคนกลุ่มนี้มาถือเป็นภาระโรงเรียน แทนที่จะมาช่วย เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้วิธีสอนรู้แต่วิธีติว กับวิธีสอนให้สนุก ขณะเดียวกันยังพบว่า บางคนขาดอบรมกับคุรุสภา ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และเท่าที่ทราบทางก.ค.ศ. กำลังจะหารือและมีมติในเรื่องนี้อีกครั้ง ทำให้ทางส.ค.ศ.ท. มีความกังวลว่า เราจะถูกลักหลับ ออกมตินี้มาอีกรอบโดยไม่สอบถามความเห็นจากสถาบันฝ่ายผลิต ซึ่งดิฉันขอยืนยันว่า สาขาขาดแคลนที่ก.ค.ศ.กำหนด ไม่ได้ขาดแคลนจริง เราผลิตมาจนล้น และยังมีที่ขึ้นบัญชีรอบรรจุอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นควรจะเปิดโอกาสให้เด็กที่จบครูจริง ๆ ได้เป็นครู ไม่ใช่จบอะไรมาก็สอบได้” นางประพันธ์ศิริกล่าว

นางประพันธ์ศิริ กล่าวต่อด้วยว่า นอกจากนี้ส.ค.ศ.ท. ยังอยากขอความชัดเจนจากก.ค.ศ.กรณีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สอบภาค ก ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผ่านแล้วสามารถใช้คะแนนมาสอบภาค ข วิชาชีพครู ได้เลย โดยอ้างว่าเพื่อลดขั้นตอนนั้น สภาคณบดีฯ ขอความชัดเจนว่าผู้ที่สอบผ่านภาค ก จะสามารถมาสอบภาค ข ได้ ทุกคน หรือว่าเฉพาะคนจบครูเท่านั้น เพราะขณะนี้เรามีความกังวล ว่าอาจจะทำให้ได้คนที่ไม่มีความพร้อมมาเป็นครูอีก ทั้งนี้ที่ผ่านมา การเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย เด็กที่จบครูมีโอกาสสอบเข้าไปเพียง 70% จากอัตราที่เปิดรับ เพราะที่เหลือเปิดช่องให้สาขาอื่นมาสอบ รวมถึงยังมีกลุ่มที่ไม่จบครู แต่โรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน จ้างสอน เมื่อครบ 2 ปีก็สามารถมาสอบเพื่อขอรับในอนุญาตฯ จากคุรุสภาได้ บางคนถึงขั้นสอนฟรี เพื่อให้ได้สิทธิ์สอบใบอนุญาตฯ ซึ่งคนเหล่านี้มีอยู่ถึง 27%

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar