ข่าว ข่าวการศึกษา

มีสิทธิ์บรรจุครูคืนถิ่นแค่ 2,297 คน

News-EDU-24-04-2018-02

“สุภัทร” เผยประกาศผลครูคืนถิ่น เด็กม.6-เทียบเท่าแล้ว ผลมีสิทธิ์บรรจุ เพียง 2,297 คน จากอัตราบรรจุ 4,156 อัตรา ต้องคืนอัตรา สพฐ.1,859 อัตรา เหตุแข่งขันพื้นที่สูง

วันที่ 23 เมษายน 2561 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 แล้ว ดังนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5,185  คน จากอัตราบรรจุ 4,156 อัตรา ใน 37 สาขาวิชา แต่มีผ่านการคัดเลือกลงพื้นที่ในแต่ละภูมิลำเนาหรือมีสิทธิ์บรรจุ เพียง 2,297 คน ดังนั้นสกอ.ต้องคืนอัตราให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,859  อัตรา ส่วนสาเหตุมีผู้มีสิทธิ์บรรจุผ่านน้อย อาจเป็นเพราะอัตราแข่งขันในบางสาขาในแต่ละพื้นที่สูง เช่น สาขาคณิตศาสตร์ 480 อัตรา ผ่านเกณฑ์  1,723 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ เพียง 464 อัตรา เป็นต้น

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับอัตราบรรจุ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และผ่านการคัดเลือกลงพื้นฯ หรือมีสิทธิ์บรรจุในแต่ละสาขา ได้แก่

 • สาขาเกษตรกรรม 69 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
 • เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา 2 อัตรา ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
 • เคมี 25 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 85 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 22 อัตรา  
 • เครื่องกล (ช่างยนต์)  24 อัตราผ่านเกณฑ์ 2 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 2 อัตรา
 • เครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน) 5 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 1 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 1 อัตรา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • เทคนิคโลหะ (ช่างเชื่อม) 2 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • การศึกษานอกระบบ 10 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 2 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 2 อัตรา
 • การศึกษาพิเศษ 38 อัตรา ผ่านเกณฑ์  43 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 24 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ 480 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 1,723 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 464 อัตรา  
 • คหกรรมศาสตร์ 79 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • คอมพิวเตอร์ 99 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 43 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 33 อัตรา
 • จิตวิทยาและการแนะแนว 32 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 73 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 21 อัตรา
 • ชีววิทยา  30 อัตรา ผ่านเกณฑ์  167 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 28 อัตรา  
 • ดนตรีไทย 15 อัตรา ผ่านเกณฑ์  3 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 3 อัตรา
 • ดนตรีศึกษา 38 อัตรา ผ่านเกณฑ์  8 อัตรา  มีสิทธิ์บรรจุ  5 อัตรา
 • ดนตรีสากล 10 อัตรา ผ่านเกณฑ์  1 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 1 อัตรา
 • ทัศนศิลป์ 10 อัตรา ผ่านเกณฑ์  3 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 2 อัตรา
 • ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ  8 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • นาฏศิลป์ 50 อัตรา ผ่านเกณฑ์  11 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ  9 อัตรา
 • ปฐมวัย 389 อัตรา ผ่านเกณฑ์  42 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 41 อัตรา
 • ประถมศึกษา  543 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 327 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 228 อัตรา
 • พลศึกษา 188 อัตรา ผ่านเกณฑ์  167 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 99 อัตรา
 • ฟิสิกส์  25 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 90 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ  22 อัตรา  
 • ภาษาไทย 644 อัตรา ผ่านเกณฑ์  591 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 414 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ 401 อัตรา ผ่านเกณฑ์  881 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 353 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) 265 อัตรา ผ่านเกณฑ์  526 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 212 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา – ก่อสร้าง 10 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) 22 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 2 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ  2 อัตรา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ 11 อัตรา ผ่านเกณฑ์  3 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 2 อัตรา
 • ศิลปกรรม/จิตรกรรม 1 อัตรา ผ่านเกณฑ์ 1 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 1 อัตรา
 • ศิลปะ 86 อัตรา ผ่านเกณฑ์  59 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 40 อัตรา
 • สถาปัตยกรรม 1 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • สังคมศึกษา 423 อัตรา ผ่านเกณฑ์  317 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 248 อัตรา
 • สุขศึกษา 62 อัตรา ผ่านเกณฑ์  13 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ 12 อัตรา
 • อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟฟ้าสื่อสาร) 8 อัตรา ไม่ผ่านเกณฑ์
 • อุตสากรรมศิลป์ 42 อัตรา ผ่านเกณฑ์  1 อัตรา มีสิทธิ์บรรจุ  1 อัตรา

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar