ข่าว ข่าวการศึกษา

สทศ.เผยผลสอบ9วิชาไม่ถึงครึ่ง คณิตฯ ฟิสิกส์ เคมี ต่ำสุด 0 !

News-EDU-11-04-2018-01

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวนการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้เลื่อนประกาศผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาเร็วขึ้น จากเดิมกำหนดวันที่ 12 เมษายนเป็นวันที่ 8 เมษายน เพื่อรองรับการรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 นั้นขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาทางเว็บไซต์สทศ. http://www.niets.or.th แล้ว ซึ่งในแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 โดยสรุปแยกได้ดังนี้

  • วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 159,850 คน ทำคะแนนเฉลี่ย 56.52 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 98.00
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าสอบ 157,067 คน คะแนนเฉลี่ย 36.59 คะแนนต่ำสุด 4.00 คะแนนสูงสุด 88.00
  • วิชาภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 160,718 คน คะแนนเฉลี่ย 34.14 คะแนนต่ำสุด 3.75 คะแนนสูงสุด 97.50
  • วิชาคณิตศาสตร์ 1 เข้าสอบ 117,505 คน คะแนนเฉลี่ย 26.96 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 100.00
  • วิชาฟิสิกส์ เข้าสอบ 94,333 คน คะแนนเฉลี่ย 26.95 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 100.00
  • วิชาเคมี เข้าสอบ 89,711 คน คะแนนเฉลี่ย 27.43 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 100.00
  • วิชาชีววิทยา เข้าสอบ 94,619 คน คะแนนเฉลี่ย 28.80 คะแนนต่ำสุด 1.25 คะแนนสูงสุด 96.25
  • วิชาคณิตศาสตร์ 2 เข้าสอบ 30,699 คน คะแนนเฉลี่ย 26.86 คะแนนต่ำสุด 0.00 คะแนนสูงสุด 98.00
  • วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 39,019 คน คะแนนเฉลี่ย 30.95 คะแนนต่ำสุด 4.00 คะแนนสูงสุด 86.00

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ผลปรากฏว่าผู้เข้าสอบทำคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ง 1 วิชา คือภาษาไทย

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar