ข่าว ข่าวการศึกษา

ทปอ.ย้ำไม่รายงานตัวไม่ถือว่าสละสิทธิ์ทีแคส

News-EDU-09-04-2018

ฟังอีกครั้ง…เข้ามหา’ลัย ไม่รายงานตัวเคลียริงเฮ้าส์ ไม่ถือว่าสละสิทธิ์ทีแคส ทปอ.เตือนนักเรียนต้องทำความเข้าใจกติกาให้ชัดเจน

วันที่ 9 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทปอ.ได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ทีแคส มาหารือเกี่ยวกับดำเนินการทีแคสรอบที่ 1/1-1/2 และทีแคสรอบ 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งปัญหาที่พบมาก คือ นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องการสละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ทั้งที่ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องนโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ กำหนดชัดเจนว่านักเรียนทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อนและต้องทำในระระยะเวลาที่กำหนด

ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า ในการสมัครทีแคสรอบที่ 1/2 พบว่ามีเด็กเป็นพันคน ที่ไม่เข้าใจหรือสับสนเรื่องการสละสิทธิ์ ซึ่งมีหลายกรณี เช่น บางคนได้ที่เรียนในรอบแรกแล้ว แต่เปลี่ยนใจไปสมัครรอบถัดไป และเมื่อได้ที่เรียนรอบที่ 2 ก็จะไปสละสิทธิ์ที่เรียนรอบแรก ซึ่งทำไม่ได้ เพราะถือว่านักเรียนใช้สิทธิ์ไปแล้ว แม้ว่ามหาวิทยาลัยที่แรกจะคืนสิทธิ์ให้เด็กก็ไม่ได้เช่นกัน หรือ เด็กมีที่เรียนแล้ว แต่ไม่ไปรายงานตัว และมหาวิทยาลัยส่งชื่อมาเคลียริงเฮาส์แล้ว ไม่ถือว่าเด็กสละสิทธิ์ เนื่องจากถ้าเด็กเข้ามาในระบบทีแคสจะมีการบันทึกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ขอเตือนนักเรียนทุกคนถ้าใช้สิทธิ์เข้าเรียนไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจจะไปสมัครในรอบถัดไปจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ชัดเจนและไปสละสิทธิ์ที่เดิมก่อน รวมทั้งเมื่อนักเรียนได้รหัสเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนก็จะต้องเก็บเป็นความลับส่วนบุคคล ห้ามบอกใคร เพราะถ้ามีการนำสิทธิ์ไปใช้แล้วนักเรียนจะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้อีก และปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำที่เพื่อนหรือผู้ปกครองเอารหัสไปเข้าให้ อย่างไรก็ตามการที่ ทปอ.ต้องทำเช่นนี้เพราะไม่ต้องการเกิดความโกลาหล และวิ่งรอกสอบเหมือนที่ผ่านมา

ต่อข้อถามโรงเรียนบางแห่งออกเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ปพ.ไม่ทันการปิดรับสมัครทีแคสรอบ 2 จะทำให้นักเรียนเสียสิทธิ์ นั้น ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ทุกมหาวิทยาลัยอยากให้เด็กทุกคนได้สมัคร และมหาวิทยาลัยก็จะมีวิธีการจัดการกับเอกสารบางอย่างที่โรงเรียนอาจจะออกให้ไม่ทันด้วยการให้นำมาให้ภายหลัง ดังนั้น นักเรียนควรที่จะมาสมัครไว้ก่อนแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยให้ทราบ เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

avatar