คลังข้อสอบ บทความ

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

Exam Paper ONET M6 60

รวมข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเฉลย จาก สทศ.
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF นะคะ

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาสังคม
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ + เฉลย: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Leave a Reply

avatar