บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

“บุพเพสันนิวาส”ฟีเวอร์จริง…เด็กแห่เรียนคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

News-EDU-23-03-2018

เด็กแห่เรียนคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร สัดส่วนแข่งขัน 1 ต่อ 66 ขณะที่อธิการบดี มั่นใจผลจากละครบุพเพสันนิวาส ส่นรองอธิการบดี ย้ำปกติเด็กเลือกคณะโบราณคดี มศก.มากอยู่แล้ว เพราะเปิดที่เดียว

วันที่ 22 มีนาคม 2561 จากกระแสละครเรื่องบุพเพสันนิวาสส่งผลให้นักเรียนแห่สมัครเรียนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) จำนวนมากนั้น ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มศก. กล่าวว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้วว่าในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตาในคณะโบราณคดี ของ มศก.นั้นมีนักเรียนแห่มาสมัครเรียนจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เท่าที่ทราบสัดส่วนการแข่งขันในคณะนี้ 1 ต่อ 66  ซึ่งถือว่าการแข่งขันสูง ส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ขณะที่คณะอื่น ๆ จำนวนเด็กมาสมัครเรียนก็ปกติ แม้มีกระแสดังกล่าวทางคณะโบราณคดีก็ยังรับนักศึกษาตามเป้าที่กำหนดเดิม และจะไม่เพิ่มจำนวนรับมากขึ้นแน่ ๆ  ทั้งนี้ตนรู้สึกดีใจที่นักเรียนสนใจมาเรียนคณะโบราณคดีที่ มศก.มากขึ้น เพราะละครมีอิทธิพลกับเด็ก แต่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกเรียนคณะอะไรนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคณะนั้นต้องเรียนอะไร จบออกมาแล้วจะไปทำงานอะไร เพราะเป็นอนาคตของเรา หรืออย่างคณะโบราณคดีก็มีหลายสาขาในเลือกเรียน ดังนั้นต้องเลือกให้ดี

ด้านศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มศก. กล่าวว่า สำหรับจำนวนรับนักศึกษาคณะโบราณคดี ของ มศก. ในทีแคสรอบ 2 ระบบโควตา รับเด็กใน 28 จังหวัด เปิด 2 สาขา จำนวน 10 คน มาสมัคร 666 คน แบ่งเป็น

  • สาขาโบราณคดีรับ 5 คน มาสมัคร 501  คน
  • สาขาภาษาไทย รับ 5 คน มาสมัคร 165 คน   

สัดส่วนการแข่งขันเด็กต่อจำนวนที่นั่ง 1 ต่อ 66 ซึ่งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยสัดส่วนการแข่งขันจะอยู่ประมาณ  1 ต่อ 40-50  เหตุผลที่เด็กแห่มาสมัครจำนวนมาก  ส่วนหนึ่งมากจากละครดังกล่าว และขณะนี้มีมศก.แห่งเดียวที่เปิดคณะโบราณคดี

จากละครบุพเพสันนิวาส ทำให้นักศึกษาที่เรียนในคณะโบราณคดี รู้สึกภาคภูมิใจที่สังคมหันมาสนใจคณะโบราณคดีมากขึ้น และทำให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วย ฝากนักเรียนทุกคนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนในคณะโบราณคดีของ มศก.ก็มาสมัครได้อีก เพราะในการรับทีแคส รอบ 3 – 4 ยังมีที่ว่างอยู่ ขอให้ทุกคนเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและสนใจ” ศ.ดร.พรศักดิ์  กล่าว

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar