ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

สกอ.รับม.6/เทียบเท่าเข้าโครงการครูคืนถิ่น บรรจุ 4,195 อัตรา

News-EDU-21-3-2018-01

สกอ.เปิดรับเด็กม.6 หรือเทียบเท่าเข้าโครงการครูคืนถิ่น ผ่านทีแคสรอบ 2 ใน 164 หลักสูตร จาก สถาบันผลิต 44 แห่ง อัตราบรรจุ 4,195 คน รับสมัคร 21 – 29 มี.ค. 61 ทาง http://muakru.thaijobjob.com

วันที่ 20 มี.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงข่าวรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 ว่า การรับสมัครโครงการดังกล่าว เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญา (5 ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู 44 แห่ง

โดยมีอัตราบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 4,195 คน แบ่งเป็น

  • สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3,935 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 161 คน
  • กรุงเทพ จำนวน 50 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 10 คน

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไป สำหรับการคัดเลือกโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส รอบที่ 2 ระบบโควตา โดยใช้ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องมีผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษาหรือวีเน็ต ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือแพตในสาขาที่กำหนด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://muakru.thaijobjob.com ค่าสมัครคนละ 180 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเมื่อสมัครเสร็จผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองมาที่ สกอ. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 เม.ย. 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่  https://muakru.thaijobjob.com  เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย  6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียบบ้านตรงกับพื้นที่จะบรรจุ และสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษ ตามที่ สกอ. กำหนดจะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้อีก จำนวน 210 ทุน  อย่างไรก็ตามการรับสมัครนักเรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า เข้าในโครงการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเพื่อจะได้เป็นการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นครูตั้งแรก” ดร.สุภัทร กล่าว

ที่มา: เดลินิวส์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

 

Leave a Reply

avatar