คลังข้อสอบ บทความ

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

Exam Paper ONET M3 60

รวมข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเฉลย จาก สทศ.
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF นะคะ

ปล. ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่ยกเลิกข้อสอบ O-NET วิชาสังคมนะคะ

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ + เฉลย: Click

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ + เฉลย: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar