ข่าว ข่าวการศึกษา

ศธ.เริ่มใช้หนังสือวิทย์-คณิตโฉมใหม่ ปี61

News-EDU-09-02-2018-01

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าว “หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท.ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทยทันใช้เปิดเทอม” โดย นางพรพรรณ กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และจะเริ่มใช้หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ป.4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการพลิกโฉม หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งรูปแบบการจัดพิมพ์สี่สี ที่มีสีสันสดใส ดึงดูดความสนใจ การนำเสนอเนื้อหาผ่านภาพวาดการ์ตูน และภาพถ่ายจริง สำหรับหนังสือวิทยาศาสตร์ระดับประถมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะผ่านการอ่านเรื่องราวของชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้สงสัยอยากค้นหาคำตอบ สอดแทรกการฝึกฝนทักษะการอ่าน การสื่อสาร มีแบบบันทึกกิจกรรม ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนระดับประถมฯ ที่ยังขาดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ด้วย ส่วนระดับมัธยมมีการต่อยอดให้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับสูง ส่วนหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย จะประกอบด้วย หนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีสภาพ,วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี),วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ผอ.สสวท. กล่าวต่อว่า ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.ได้พัฒนาหนังสือในระดับชั้นประถม โดยเน้นออกแบบให้สะดวกต่อการนำไปใช้ของครูผู้สอน แต่ละบทนำเสนอเนื้อหาผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริง เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ระดับม.ต้น เน้นการนำความรู้และเนื้อหาที่เรียน ไปแก้ปัญหาที่จำลองขึ้นให้สอดคล้องกับชีวิตจริง มีสื่อออนไลน์ประกอบเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้ค้นหาข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนระดับม.ปลายเน้นให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคำอธิบายช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงที่มาที่ไป ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ

ด้านนายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงที่จะใช้ในปี 2561 นี้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์มีจำนวน 32 รายการ ประมาณ 9 ล้านเล่ม ซึ่งรูปเล่มมีขนาดเหมาะสม ออกแบบสวยงามเพื่อจูงใจในการเรียนรู้ อ่านง่าย และทุกเล่มต้องมีคุณภาพ โดยวางจำหน่ายร้านเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด ที่มีถึง 96 แห่งทั่วประเทศ ส่วนหนังสือเก่าขณะนี้ไม่มีค้างในร้านศึกษาภัณฑ์แล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะได้หนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งในระดับป.1, ป.4, ม.1 และม.4 ส่วนหนังสือเรียนรายวิชาอื่น ๆ ขณะนี้ที่องค์การพิมพ์ฯ จัดพิมพ์เอง 14 ล้านเล่มได้ทะยอยจัดพิมพ์ไปแล้วประมาณ 40% ส่วนที่เหลืออีก 29 ล้านเล่มที่ให้เอกชนเป็นผู้จัดพิมพ์ อยู่ระหว่างการรอกรมบัญชีกลางประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดจัดพิมพ์หนังสือเรียนทั้งหมดแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคมนี้ และสามารถจัดส่งไปยังผู้เรียน สถานศึกษาได้ทันเปิดภาคเรียนแน่นอน

ที่มา: มติชนออนไลน์

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar