ข่าว ค่าย ปิดรับแล้ว

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 

ข่าวดี!! สิทธิพิเศษสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ้า

น้อง ๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ (ระดับดีมากขึ้นไป) มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสมัคร SU-TCAS รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) ที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

รายละเอียด
ปิดรับสมัคร:  5 กุมภาพันธ์ 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร: กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2560 และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
จำนวนรับ: 60 คน
ประกาศรายชื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าสมัครโครงการ:
 900 บาท
จัดค่ายวันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดค่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

ติดต่อพี่ ๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ที่…
Fan Page: Click
Download รายละเอียดโครงการได้ที่นี่: Click
สมัคร Online ที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar