บทความ รีวิวหนังสือ

Review หนังสือจากน้องคนขยัน #9

Book Reviewing 009

พี่หุย ขอขอบคุณน้อง ๆ ที่มาร่วม กิจกรรมหาคนขยันรีวิวหนังสือ #9 นะคะ

โดยหนังสือที่จะให้นำไปรีวิวในครั้งนี้ คือ เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์ จากสำนักพิมพ์  Think Beyond

น้อง ปาตีเมาะ ดือราแม

ขอสรุปสั้น ๆ ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเนื้อหาครอบคลุมทุกรายละเอียดจริง ทั้งเทคนิค เนื้อหาที่อัปเดตแต่การอธิบายเนื้อหาสั้นเกินไปจึงต้องหาเพิ่มเติมอีกก็จะดีมากเลยค่ะ

คะแนน 4.0 ค่า

น้อง ปาตีเมาะ ดือราแม

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ “เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์” 

ส่วนที่ 1 : แนะนำวิชาความถนัดวิชาชีพครู+เทคนิคการอ่านหนังสือ

วิชาความถนัดวิชาชีพครูนั้นเป็นรายวิชาทดสอบเพื่อวัดความสามารถและทักษะในการสอบเข้าเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ คุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู คือ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคม ทักษะด้านคณิตศาตร์ ตรรกศาสตร์ รายละเอียดในแต่ละส่วนเนื้อหา เราจะเห็นได้ว่าเนื้อค่อนข้างเยอะและกว้าง สำหรับเพื่อนหรือน้อง ๆ ต้องการเตรียมตัวสอบวิชาถนัดวิชาชีพครู อย่างแรกคือ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในและนอกประเทศเพื่อทันเหตุการณ์เพราะเป็นลักษณะสำคัญที่นักเรียนจะต้องสอบวิชาชีพครูเลยทีเดียวค่ะ


เทคนิค
ส่วนเทคนิค (พี่บิ้บ) ได้บอกเทคนิคว่าในการอ่านหนังสือให้จำได้ จำเข้าไปเพราะการจำมันคือพื้นฐานของความเข้าใจโดย (พี่บิ้บ)ได้บอกเทคนิคมา 6 วิธี

 1. จำเป็นภาพ วาดเป็นภาพก็ได้หรือโยงทำเป็นผังความคิด
 2. ใช้ไฮไลต์เข้าช่วยเพื่อเราไม่หลุดประเด็นสำคัญและให้เห็นชัดเจน
 3. หากจำได้แล้วก็ให้หัดเขียนเพื่อที่เราทบทวนสมองซ้ำอีกครั้งผ่านตาผ่านสมองและออกมาเป็นตัวหนังสือ
 4. ทำสรุปสั้น ๆ ต่อการทบทวน
 5. ต้องอ่านบ่อยๆกันลืม แบ่งเวลาทุกครั้งที่มีโอกาส
 6. หาคำช่วยจำจากคำยาว ๆ ตัดมาพอเข้าใจ ทำเป็นทำนองเพลงหรือกลอนตามที่เราชอบ

ส่วนที่ 2: ความรู้ทั่วไป

Part1 ความรู้ทั่วไป ซึ่งแต่ละส่วนของเนื้อหาก็จะแบ่งออกหลายบท ดังนี้

 • บทที่1 เหตุการณ์ปัจจุบัน+แบบฝึกหัดท้ายบท
 • บทที่2 รอบรู้สังคม+แบบฝึกหัดท้ายบท
 • บทที่3 รอบรู้อาเซียน พระมหากษัตริรัชกาลที่9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง+แบบฝึกหัดท้ายบท
 • บทที่4 ความเป็นครู+แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่1 ในส่วนของเหตุการณ์ปัจจุบัน
ข้อสอบจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่ายขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เขาถามหรือไม่ จะต้องทำข้อสอบส่วนนี้ให้ดี เช่น ติดตามข่าว อัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อสอบหากถามเกี่ยวกับประเทศไทย จะเป็นข่าวผลกระทบต่อส่วนร่วมหรือโครงสร้าง เช่น นโยบายของรัฐบาล พระราชบัญญัติฉบับใหม่ เป็นต้น หากเป็นคำถามเกี่ยวกับต่างประเทศมักออกเกี่ยวกับเหตุการณ์ขัดแย้ง หรือเป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อประเทศส่วนรวมและประเทศไทย เช่น พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0เป็นต้น

บทที่2 สำหรับข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ในวิชาสังคม
ส่วนใหญ่มักจะใช้วิเคราะห์ ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หลัก ๆ แล้วไม่เน้นความจำเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเนื้อหาค่ะ

บทที่3 รอบรู้อาเซียน รัชกาลที่9 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะกล่าวถึง *สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(เอเซียน) *ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์คนไทยรัก ด้วยพระปรีชาสามารถ พระราชกรณีย์กิจต่าง ๆ รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประเทศไทยสมดุลยั่งยืน

บทที่4 ความเป็นครู
เนื้อหานี้สำคัญและเป็นพื้นฐานของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู โดยมีคุณลักษณะของครู คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และการจัดการปัญหาเฉพาะครูเบื้องต้น

Part2 คณิตศาสตร์พื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์

Part2 แบ่งเนื้อหาออกเป็นบท ดังนี้

 • บทที่1 คณิตศาตร์พื้นฐาน
 • บทที่2 การวิเคราะเชิงตรรกศาสตร์ + แบบฝึกหัดท้ายบท
 • บทที่3 แนวข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู

บทที่1 คณิตศาสตร์
(์พี่บิ้บ) ได้กล่าวข้างต้นว่ามักออกเนื้อหา ม.ต้นส่วนใหญ่ ต้องท่องจำและทำความเข้าใจเรื่องจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ หา ห.ร.น, ค.ร.น เรื่องเปอร์เซ็นร้อยละ ลำดับอนุกรมและความน่าจะเป็นเบื้องต้นค่ะ

บทที่2 โดยเนื้อหาส่วนของการวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นในแต่ละส่วน จะมีดังนี้ เนื้อหาแผนภาพมิติสัมพันธ์ การให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ และการอ่านจับใจความ

บทที่3 เป็นแนวข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู
โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด แต่ละชุดก็จะมีเฉลยข้อสอบชุดที่ 1, 2 ซึ่งเป็นการวัดระดับความรู้ของเรา

สรุปเนื้อหาโดยรวม
สุดท้ายขอสรุปสั้น ๆ ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้บอกเนื้อหาครอบคลุมทุกรายละเอียดจริง ทั้งเทคนิค เนื้อหาที่อัปเดตแต่การอธิบายเนื้อหาสั้นเกินไปจึงต้องหาเพิ่มเติมอีกก็จะดีมากเลยค่ะ

คะแนน4.0 ค่า

ขอบคุณน้อง ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในการช่วยรีวิวหนังสือนะคะ

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar