ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

มจษ. เปิดศูนย์รับสมัคร One Stop Service พร้อมขยายเวลารับน.ศ.ใหม่ TCAS รอบ 2

News-EDU-30-01-2018-01

มจษ. เปิดศูนย์รับสมัคร One Stop Service
พร้อมขยายเวลารับน.ศ.ใหม่ TCAS รอบ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา อำนวยความสะดวกผู้สมัครเรียน แค่มาสมัคร กรอกข้อมูล สัมภาษณ์ทันที ที่เดียวจบ รูปแบบ One stop service ให้บริการแล้ววันนี้พร้อมขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจษ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษา One stop service เพิ่มช่องทางการสมัคร เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึง และสะดวกในการสอบถามข้อมูล การสมัครเรียนให้แก่ผู้สมัคร

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา One stop service นั้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ตั้งแต่การแนะนำการกรอกข้อมูล การสมัคร การสัมภาษณ์ และประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการศึกษาต่อ ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครที่ต้องเดินทางไกลหรือมาจากต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการดำเนินการสมัครเรียน” รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าว

รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบโควตาสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายเวลาการรับสมัครจากเดิม แบ่งออกเป็น  2 รอบ ได้แก่

  • รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 มีนาคม 2561
  • รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  29 มีนาคม  – 21 เมษายน 2561

 “สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้สมัครได้ทราบตามคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชา คณะ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การคัดเลือกตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้” รองอธิการบดีฯ มจษ. กล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือสมัครเรียนที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือโทร. 0 2942 6800 ต่อ 1234
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.chandra.ac.th

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar