บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. ชวนร่วมงานอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day

News-EDU-29-01-2017-02

LA event

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมงาน “อาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ลานใต้อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. พบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ การสาธิตการชงชาและการจัดดอกไม้ญี่ปุ่น การแสดงทางวัฒนธรรมโดยนักศึกษา และการเสวนาทางวัฒนธรรม ตลอดจนการประกวดร้องเพลงและคอสเพลย์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร:
 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar