บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

กิจกรรมหาคนขยันรีวิวหนังสือ #11

Book-Review-11th

PAT3

พี่หุย หุย ตามหาอาสาสมัครมารีวิวหนังสือ
“กิจกรรมหาคนขยันรีวิวหนังสือ #11”

โดยหนังสือที่จะให้นำไปรีวิวในครั้งนี้ คือ สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 จากสำนักพิมพ์ Infopress

ซึ่งพี่หุย หุยมีโควตาทั้งหมด 2 เล่มค่ะ

เงื่อนไขการรีวิว

 • สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
 • หนังสือ 1 เล่ม มีระยะเวลาในการอ่านเพื่อรีวิว 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ (ได้แล้วแจ้งบอกพี่หุยด้วยนะคะ ว่าหนังสือถึงมือแล้ว)
 • ขอให้อ่านหนังสืออย่างละเอียดและทำแบบฝึกหัดให้เต็มที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการรีวิว
 • เนื้อหาที่อยากได้จากการรีวิวมีระบุไว้แล้ว (ต่อจากหัวข้อของเงื่อนไขการรับหนังสือ)
 • การรีวิวหนังสือ สามารถวิจารณ์ หรือชมได้เต็มที่ (ขอเป็นการรีวิวแบบละเอียดด้วยนะคะ)
 • ใช้ภาษาของตัวเองได้ตามสบาย ไม่ต้องพิธีการ ไม่จำกัดความยาวของเนื้อหา ขอให้ครบและเป็นส่วนช่วยเพื่อนคนอื่นให้ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการซื้อได้ (จะใส่รูปถ่ายประกอบด้วยก็ได้)
 • ให้ส่งไฟล์การรีวิวกลับมาเป็น word หรือ google doc ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จากคะแนน 5 ดาว ให้เท่าไร เช่น 3.5 เป็นต้น
 • หากน้อง ๆ อ่านเงื่อนไขแล้วสนใจอยากร่วมกิจกรรม ให้ส่งข้อความแจ้งความสนใจทาง Message ของเพจเด็กเก่ง

เนื้อหาที่อยากได้จากการรีวิว

หนังสือ สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3  แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ

 • Part ฟิสิกส์: สรุปเนื้อหา + ตะลุยข้อสอบ + เฉลย
 • Part เคมี: สรุปเนื้อหา + ตะลุยข้อสอบ + เฉลย
 • Part คณิตศาสตร์: สรุปเนื้อหา + ตะลุยข้อสอบ + เฉลย
 • Part การเขียนแบบทางวิศวกรรมและความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรม: สรุปเนื้อหา + ตะลุยข้อสอบ + เฉลย
 • Part ตะลุยข้อสอบ PAT 3: ชุด 1 – 2 – 3

ผู้ร่วมกิจกรรม

 1. น้องนาดียะห์ มะโระ
 2. น้องนัสรีย๊ะ ขเดมัน

 

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนหนังสือให้เสมอค่ะ

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

 

avatar