บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

กิจกรรมหาคนขยันรีวิวหนังสือ #10

Book-Review-10th

พี่หุย หุย ตามหาอาสาสมัครมารีวิวหนังสือ
“กิจกรรมหาคนขยันรีวิวหนังสือ #10”

โดยหนังสือที่จะให้นำไปรีวิวในครั้งนี้ คือ หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ จากสำนักพิมพ์  Think Beyond

ซึ่งพี่หุย หุยมีโควตาทั้งหมด 2 เล่มค่ะ

เงื่อนไขการรีวิว

 • สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น
 • หนังสือ 1 เล่ม มีระยะเวลาในการอ่านเพื่อรีวิว 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ (ได้แล้วแจ้งบอกพี่หุยด้วยนะคะ ว่าหนังสือถึงมือแล้ว)
 • ขอให้อ่านหนังสืออย่างละเอียดและทำแบบฝึกหัดให้เต็มที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการรีวิว
 • เนื้อหาที่อยากได้จากการรีวิวมีระบุไว้แล้ว (ต่อจากหัวข้อของเงื่อนไขการรับหนังสือ)
 • การรีวิวหนังสือ สามารถวิจารณ์ หรือชมได้เต็มที่ (ขอเป็นการรีวิวแบบละเอียดด้วยนะคะ)
 • ใช้ภาษาของตัวเองได้ตามสบาย ไม่ต้องพิธีการ ไม่จำกัดความยาวของเนื้อหา ขอให้ครบและเป็นส่วนช่วยเพื่อนคนอื่นให้ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการซื้อได้ (จะใส่รูปถ่ายประกอบด้วยก็ได้)
 • ให้ส่งไฟล์การรีวิวกลับมาเป็น word หรือ google doc ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จากคะแนน 5 ดาว ให้เท่าไร เช่น 3.5 เป็นต้น
 • หากน้อง ๆ อ่านเงื่อนไขแล้วสนใจอยากร่วมกิจกรรม ให้ส่งข้อความแจ้งความสนใจทาง Message ของเพจเด็กเก่ง

เนื้อหาที่อยากได้จากการรีวิว

หนังสือ “หลักภาษาอังกฤษ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

 • ส่วนที่ 1: สรุปเนื้อหา Grammar ภาษาอังกฤษ + แบบฝึกหัดท้ายบท
  • Chapter 1 : Tenses
  • Chapter 2 : The Passive
  • Chapter 3 : Reported Speech
  • Chapter 4 : Conditonals
  • Chapter 5 : Questions
  • Chapter 6 : Nouns
  • Chapter 7 : Articles
  • Chapter 8 : Pronouns
  • Chapter 9 : Adjectives and Adverbs
  • Chapter 10 : Comparisons
  • Chapter 11 : Modal Verbs
  • Chapter 12 : Relative Clauses
  • Chapter 13 : Prepositions
  • Chapter 14 : Conjunctions
  • Chapter 15 : Connectives
 • ส่วนที่ 2: แนวข้อสอบจริง 2 ชุด + เฉลยละเอียด

ผู้ร่วมกิจกรรม

 1. น้องชัยภัทร ติระพงศ์ประเสริฐ
 2. น้องจันทราทิพย์ โคตรพัฒน์

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนหนังสือให้เสมอค่ะ

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar