ข่าว ค่าย ปิดรับแล้ว

ค่ายตราชู ครั้งที่ 8 ตอน Pirates of the law

ค่ายตราชู ครั้งที่ 8 ตอน Pirates of the law
คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ค่ายตราชู ครั้งที่ 8 ตอน Pirates of the law 
(ผจญภัยสุดขอบฟ้า ตามล่ารัฐธรรมนูญ)

ค่ายที่จัดโดยมีความมุ่งหมายอยากให้น้อง ๆ เข้าใจถึงแนวทางการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ และการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และเรียนรู้กระบวนพิจารณาทางศาล รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันจากเพื่อนต่างโรงเรียนและพี่ ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามัคคี การวางแผน การทำงานเป็นทีม

รายละเอียด
ปิดรับสมัคร: 20 มกราคม 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร: ม.ปลาย
จำนวนรับ: 60 คน
ประกาศรายชื่อ: 24 มกราคม 2561
ค่าสมัคร:
 100 บาท
ค่าสวัสดิการ: 700 บาท (รอประกาศรายชื่อก่อน)
จัดค่ายวันที่: 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดค่าย: คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ติดต่อพี่ ๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ที่…
Fan Page: Click
Download ใบสมัครได้ที่นี่: Click
พี่ตั้น: 
082-826-8921

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

Leave a Reply

avatar