ข่าว ข่าวการศึกษา

มช.เผยคณะยอดฮิต ‘ศึกษาศาสตร์-วิทย์สุขภาพ’ ส่วน ‘จิตวิทยา-ภาษาอังกฤษ-จีน’ มาแรง

News-EDU-04-01-2018-04

เมื่อวันที่ 3 มกราคม รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.รับนักศึกษาหลายช่องทาง แต่หากมองในมิติของการรับผ่านระบบโควต้าซึ่งจะสะท้อนภาพได้ชัดเจน ก็จะมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนในคณะที่ต้องการหลายปีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็จะเป็นคณะที่จบแล้วมีงานรองรับแน่นอน คณะแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ศึกษาศาสตร์ จะอยู่ในความนิยมมากเพราะจบแล้วรับราชการ ตามมาด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีทั้งหมด 6 คณะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และสัตวแพทย์ เพราะมีตลาดรองรับและเป็นวิชาชีพ ก็จะได้รับความนิยมมาก

รศ.อุษณีย์ กล่าวต่อว่า ส่วนคณะที่รองลงมาคือ มนุษยศาสตร์ ที่กำลังมาแรงในขณะนี้คือ จิตวิทยา และภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและจีน นักเรียนสนใจสมัครเรียนกันมาก ตามมาด้วยคณะบริหารธุรกิจที่ยังเป็นที่นิยม เพราะจบแล้วออกไปเป็นผู้ประกอบการเอง ส่วนคณะนิติศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ก็ไม่ได้น้อยลง โดยเฉพาะวิศวะไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และโยธา ที่เริ่มมากขึ้น สำหรับคณะการสื่อสารมวลชน ยังอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะหากเทียบสัดส่วนของการเปิดรับ 100 คน ก็ยังมีนักเรียนสมัครมากถึง 1,000 คน เฉลี่ยสัดส่วน 1:10

มช.ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมานักเรียนที่สมัครเข้ามายังอยู่ในเกณฑ์ดี อาจมีลดลงตามสัดส่วนของนักเรียนที่น้อยลงคล้าย ๆ มหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป แต่ทุกอย่างยังเป็นไปตามเป้าหมาย อาจมีบางคณะที่น้อยลงบ้างเนื่องจากมีเงื่อนไขในการรับเข้มข้นขึ้น เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้มข้นในเรื่องภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพราะต้องการให้เด็กมีประสิทธิภาพ อาจทำให้ผู้สมัครกลัวจะเรียนไม่ผ่าน แต่ภาพรวมถือว่า มช.ยังเป็นไปตามเป้าที่วางแผนไว้” รศ.อุษณีย์กล่าว

ที่มา: มติชนออนไลน์

Signature resize

avatar