บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

ศิลปศาสตร์ สจล. จัดงานเปิดบ้านครั้งที่สอง

News-EDU-03-01-2018-01

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จัดงานโครงการเปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่าสองร้อยคน

กิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วง ประกอบด้วย ช่วงเช้ามุ่งเน้นการแนะนำคณะในภาพรวม อาทิ หลักสูตร การใช้ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษา รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศิกษาและเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาโดยศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรรมสันทนาการร่วมกันระหว่างพี่ ๆ นักศึกษาปัจจุบันกับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมที่มาเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย สองภาควิชา ได้แก่ 1) ภาควิชาภาษา ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น  2) ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในอนาคต

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร:
 087-680-4468
โทรสาร: 0-2329-8445
เว็บไซต์: Click
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่: Click
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่: Click

Signature resize

avatar