ข่าว ทุนการศึกษา ปิดรับแล้ว

สสวท. เปิดรับนักเรียนทุน พสวท. 100 คน เรียนใน 10 โรงเรียนศูนย์ทั่วประเทศ

News-EDU-06-12-2017-02

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ประกาศสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน

ศึกษาที่โรงเรียนศูนย์ พสวท.จำนวน 10 ศูนย์ ดังนี้

  • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
  • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
  • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
  • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
  • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
  • โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
  • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ทุน พสวท.ระดับมัธยมปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ได้เปิดให้บริการสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม

ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://dpstcenter.org

ที่มา: มติชนออนไลน์

Signature resize

avatar