ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

สทศ. รับสมัครโอเน็ต ม.6 เทียบเท่า

News-EDU-01-11-2017-2017

News-EDU-01-11-2017-2017

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า ตามที่สทศ. จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561
  • ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561

นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน  2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

ซึ่งนักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล เป็นต้น

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียน ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลให้แก่ สทศ.เรียบร้อยแล้ว สทศ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูล

ทั้งนี้สทศ. ขอย้ำนักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตปี 2560 จะต้องสมัครสอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดหากไม่ดำเนินการจะไม่มีสิทธิ์สอบ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทร. 0-2217-3800 โทรสาร 0-2219-2996

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

Website สทศ.: Click

ที่มา: เดลินิวส์

Signature resize

avatar