ข่าว ข่าวการศึกษา หมดเขตแล้ว

เปิดตารางสมัครแกต – แพต – 9วิชาสามัญปี 61

New-EDU-30-10-2017-01

ทปอ.เน้นย้ำแกต – แพทในระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 สอบเพียงรอบเดียว สมัคร 22 พ.ย. – 25 ธ.ค.60 นี้

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม กรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าเนื่องจากมีนักเรียนสอบถามเกี่ยวกับการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพตและ วิชาสามัญ 9วิชาเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 – 5 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไรนั้น ขอย้ำว่าแกตและแพตที่จะใช้ในระบบทีแคสจะมีการสอบเพียงรอบเดียว โดย

  • สมัครสอบวันที่ 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60
  • ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 22 พ.ย. – 26 ธ.ค. 60
  • สอบวันที่ 24 – 27 ก.พ. 61
  • ประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 61

และจะมีการเพิ่มวิชาสอบ 1 วิชา คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลีหรือ แพต 7.7 โดยสอบในวัน – เวลาเดียวกับแพต 7.1 – 7.6

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์กล่าวต่อไปว่า สำหรับการสอบวิชาสามัญ9วิชาในระบบทีแคสปี 2561 ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างคือ ปีละ 1 ครั้ง โดยปีนี้

  • สมัครวันที่ 24 พ.ย. – 25 ธ.ค.60
  • ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 24 พ.ย. – 26 ธ.ค. 60
  • สอบวันที่ 17 – 18 มี.ค. 61 สอบถัดจากการสอบแกตและแพต 2 สัปดาห์
  • ประกาศผลสอบวันที่ 12 เม.ย. 61

ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่าสมัครทุกการสอบให้ครบเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

ที่มา: เดลินิวส์

Signature resize

avatar