ข่าว ค่าย ปิดรับแล้ว

E-Camp Chula ครั้งที่ 19

E-Camp Chula -Header

E-Camp Chula ครั้งที่ 19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-Camp Chula ครั้งที่ 19 มาแล้ววววววว
“E-Camp Chula” หรือ “NECTEC Chula eCamp”
คือ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ให้กับเพื่อน ๆ ชั้น ม.2 – ม.4 ที่มีความสนใจในด้านอิเล็กทรอนิกส์
โดยพี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน 2560  6 ตุลาคม 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร: ม.2 – ม.4
จำนวนรับ: 50 คน
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: FREE!!
จัดค่ายวันที่: 21 – 23 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดค่าย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อพี่ ๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ที่…
Fan Page: Click
Download ใบสมัครได้ที่นี่: Click
พี่หนิว: 084-901-2777
พี่อุ้ม:
089-494-4548

Signature resize

avatar