ข่าว ค่าย ทุนการศึกษา ปิดรับแล้ว ปิดรับแล้ว

ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3

ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3

โครงการค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3
เป็นโครงการค่ายต่อเนื่องที่มอบโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต 100%
พร้อมเงินสนับสนุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นจาก
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อีกด้วย

รายละเอียด
ปิดรับสมัคร: 15 กันยายน 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร: ม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
จำนวนรับ: 250 คน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก: 20 กันยายน 2560
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม: FREE!!
จัดค่ายวันที่: 10 – 11 ตุลาคม 2560 (ไปเช้า – เย็นกลับ)
สถานที่จัดค่าย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ติดต่อพี่ๆ ผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ที่…
Fan Page: Click
สมัคร Online ได้ที่นี่: Click
พี่มายด์: 
086-057-7217
พี่เซิง: 
086-750-2623

Signature resize

avatar