ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์

TCAS-1 - 002 edit

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 13 มกราคม 2561
สอบสัมภาษณ์: 2 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 23 กุมภาพันธ์ 2561
รับรหัสผ่านยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house: 14 มีนาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house รอบที่ 1/2:  19 – 22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 29 มีนาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวนรับ

  • 15 คน

การสมัคร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

การคัดเลือก

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

Download ระเบียบการ: Click

Signature resize

avatar