บทความ แนะแนว

มารู้จัก กสพท. กันเถอะ

Doctor-direct-admission

กสพท. คือ อะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

น้อง ๆ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อและรู้จักกันแล้ว บางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้นะคะ

กสพท. คือ ชื่อย่อของ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อรับสมัครน้อง ๆ ที่อยากเป็นหมอ หรือหมอฟัน
ปัจจุบันนอกเหนือจาก 2 คณะนี้แล้ว ยังมีเพิ่มเข้ามาอีก 2 คณะ คือ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเข้ามาใน กสพท.59)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเข้ามาใน กสพท.60)

ดังนั้น น้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเป็นแพทย์ ต้องสอบ กสพท. ด้วยนะคะ

กสพท. ต้องสอบอะไรบ้าง?

สิ่งที่น้อง ๆ ต้องสอบ คือ วิชาเฉพาะทางแพทย์ + 9 วิชาสามัญ ค่ะ

กสพท. จะเป็นการสมัครสอบวิชาเฉพาะทางแพทย์เพียงอย่างเดียวนะคะ ส่วนวิชาอื่น ๆ ที่ต้องใช้สอบ น้องต้องไปสมัครสอบเองค่ะ โดยมีเกณฑ์ใช้คะแนน ดังนี้

ความถนัดแพทย์ คิดเป็น 30% โดยแบ่งเป็นรายละเอียดตามนี้

 • จริยธรรม 10 %
 • เชาว์ปัญญา 10%
 • เชื่อมโยง 10%

จริยธรรม
จะเป็นข้อสอบแนวจิตวิทยา มีเหตุการณ์สมมติต่าง ๆ แล้วถามการตัดสินใจของน้อง ๆ ค่ะ

เชาว์ปัญญา
เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  การจับใจความ  สรุปความ โดยจะมาในรูปแบบของอนุกรม มิติสัมพันธ์ เป็นต้น

เชื่อมโยง
จะมีรูปแบบคล้ายๆกับข้อสอบเชื่อมโยงใน GAT

9 วิชาสามัญ 70% ถึงแม้จะเรียกว่า 9 วิชา แต่วิชาที่ต้องใช้จริง ๆ  มีแค่ 7 วิชาเท่านั้น ค่ะ
ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ + เลข +ไทย + อังกฤษ + สังคม

เงื่อนไขในการสมัคร

 • 9 วิชาสามัญแต่ละวิชาห้ามต่ำกว่า 30%
 • O-NET คะแนนโดยรวมต้องไม่น้อยกว่า 60% (ถ้าคะแนนไม่ถึงจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีค่ะ)

*ปล. O-NET ไม่มีผลกับเด็กซิ่ว / จบป.ตรีแล้ว / จบม.6 นานแล้ว นะคะ*

คณะที่เปิดรับ ปัจจุบันมีรายนามดังนี้ (อัพเดทล่าสุดตามระบบ TCAS61)

คณะแพทยศาสตร์

 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (เพศหญิง)
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะเเพทยศาสตร์ ม.บูรพา
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • คณะเเพทยศาสตร์ ม.สยาม

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์

 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ)
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

น้อง ๆ คนไหนที่อยากเป็นคุณหมอ อย่าลืมไปสมัครสอบ กสพท.ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะหมดสิทธิ์ไล่ตามความฝันเอาได้นะคะ

Signature resize

Leave a Reply

avatar