ข่าว ทุนการศึกษา ปิดรับแล้ว

#DEK61 เตรียมพร้อม ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษทุนการศึกษา 20,000 บาทแล้ววันนี้

SPU - Yes DEK61

#Dek61 เตรียมพร้อม ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ

ข่าวดีสำหรับ #Dek61 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรอบโควตาพิเศษระดับปริญญาตรี เป็นของขวัญให้กับ #Dek61 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยากสมัครเรียนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2561  ที่กำลังจะมาถึงนี้ น้อง ๆ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560  และรับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท สำหรับโครตารอบพิเศษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิรับทุนการศึกษา 20,000 บาท รอบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ ซึ่งเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษารอบโควตาพิเศษนี้ จะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

  • รับทุน 20,000 บาท*

หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
รับสมัคร วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560
สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ – 24 ธ.ค. 2560

วิธีสมัครเรียน #Dek61

  • สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  • สมัครเรียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
    สมัครเรียนได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ทุนโควตาพิเศษ 20,000 บาท ปีการศึกษา 2561

  • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว ดูค่าเทอม

สำหรับผู้ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.  ปีการศึกษา 2561
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121
4 มือถือ : 08 4751 290015

Signature resize

avatar