ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 รับตรงประเภทโควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

เกณฑ์การกำหนดโควตา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ : Click

avatar