ข่าว ทุนการศึกษา ปิดรับแล้ว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

TCAS61 รับตรงประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา และคุณสมบัติ

การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา

  • พิจารณาจาก GPAX + คะแนนสอบข้อเขียน + คะแนนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบข้อเขียน

ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ : Click

avatar