ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

DA-19-07-2017-01

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวนนักศึกษาที่รับ

  • 20 คน

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

  • 300 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

Website ที่ประกาศรับสมัคร: Click
Download ระเบียบการ: Click

avatar