Short Note บทความ

รูปแบบข้อสอบทุกวิชา O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560

O-NET 2560 Exam guide P6

รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2560 มาแล้วค่ะ

เอกสารชุดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดทำค่ะ โดยมีการประกาศรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • รูปแบบข้อสอบ
 • จำนวนข้อสอบ
 • เนื้อหาการสอบ
  • วิชาภาษาไทย (มีอัตนัย)
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์

จำนวนข้อสอบ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

Download ไฟล์ที่นี่: Click
เกณฑ์การตรวจอัตนัย ภาษาไทย: Click
การตอบอัตนัย ภาษาไทย: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar