Short Note บทความ

รูปแบบข้อสอบทุกวิชา O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

O-NET 2560 Exam guide M3

รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2560 มาแล้วค่ะ

เอกสารชุดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดทำค่ะ โดยมีการประกาศรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • รูปแบบข้อสอบ
 • จำนวนข้อสอบ
 • เนื้อหาการสอบ
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์

จำนวนข้อสอบ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

Download ไฟล์ที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

 

avatar