ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 ม.ทักษิณ

AD-01-29-06-2017

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ

จำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือก

  • ผลการเรียน
  • เอกสารการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 370 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

Download ระเบียบการ: Click
Website ที่ประกาศ: Click

avatar