คลังข้อสอบ บทความ

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559

O-NET M3 - 2559

รวมข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลย จาก สทศ.
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF นะคะ

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

 

avatar