คลังข้อสอบ บทความ

ติว O-Net ม.6 คณิตศาสตร์ จากข้อสอบจริง ปีการศึกษา 2558

ติว O-Net ม.6 คณิตศาสตร์
จากข้อสอบจริง ปีการศึกษา 2558

หัวข้อเรื่องที่พบในข้อสอบ

 • เซต
 • ความสัมพันธ์
 • จำนวนจริง
 • เลขยกกำลัง และราก
 • ลำดับและอนุกรม
 • สมการเชิงเส้น
 • ตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • กราฟ
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น

Download เอกสารประกอบที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar