บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

8 เยาวชนคว้าทองแข่งขันคอมพ์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 เตรียมบินแข่งระดับโลก

News-EDU-04-16-06-2017

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศาลายา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประกาศผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับคณะ ICT มม.

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั่วประเทศ 13 ศูนย์ จำนวน 93 คน เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ การสอบทั้งหมดมี 2 รอบ และข้อสอบจัดอยู่ในระดับค่อนข้างยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในส่วนของผลการตัดสิน แบ่งเป็น รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง มี 8 คน ได้แก่

  • นายคณาธิป ภัทรกุลทวี ศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • นายจณัฐ แตระกุล ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • นายชวิญญ์ เสรีสิทธิพิทักษ์ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • นายณัฐภัทร เอี่ยมมีลาภ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • นายธนดล ชมพูจันทร์ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • นายธนวันต์ เปรมศรี ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • นายเสนางคบดี มณีศิลป์ ศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ทั้ง 8 คนนี้ จะเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันโอลิมปิกระดับโลก

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar