บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

2 นักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์คว้าทอง ICDL Digital Challenge 2017 เตรียมบินแข่งขันระดับโลกที่สิงคโปร์

News-EDU-01-15-06-2017

นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2017 เพื่อหาตัวแทนไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์

จากการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ถึง 2 คน ได้แก่

  • น.ส.ปิยะมาศ สมพันธ์แพ
  • นายทัศพันธุ์ งามสมพรพงศ์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทความรู้ทักษะดิจิทัล โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติที่สิงคโปร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอเชียอาคเนย์ที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากการแข่งขัน ได้แก่

  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน น.ส.สุปาณี วันชะนะ นักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง น.ส.เกษจราภรณ์ เจริญศิลาวาทย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทำงานได้จริง ทักษะในด้านไอทีจะมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันทาง SAU ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ICDL (International Computer Driving Licence) ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน และสอบ เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความมั่นใจว่านักศึกษาที่จบมีความสามารถในการใช้ระบบไอทีพื้นฐานได้อย่างดี” นายฉัททวุฒิ กล่าว

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar