บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

น.ศ.เอแบคเผยไอเดียแผนการตลาดโซเชียล ทำคว้าแชมป์ประกวดแผนการตลาดยาสีฟันน้ำ

News-EDU-02-14-06-2017

บริษัท ไทยยินตัน จำกัด ร่วมกับคณะ International Business Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) จัดโครงการ Nude Liquid Toothpaste Marketing Campaign Challenge หรือการประกวดทำแผนการการตลาดยาสีฟันน้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเอแบคได้เรียนรู้การวางแผนการตลาดจากกรณีศึกษา และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเอเจนซี่ชั้นนำของประเทศไทย โดยเปิดรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่นำมาปรับใช้เป็นแผนการตลาดได้จริ

โดยการตัดสินผลงานชนะเลิศเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่

  • ทีมชนะเลิศ: น.ส.เฟืองอัน วู น.ส.ลาดา ทิโคมมิโรวา และนายอาเธอร์ กันนาบัน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1: น.ส.อริยาภรณ์ พัฒนสิงห์ น.ส.ประภัสษร พ่วงขำ น.ส.สกุลรัตน์ โต นายกษิดิศ ชัยชาติ และ น.ส.ฐิติรัตน์ โพธิ์เหมือน
  • รองชนะเลิศอันดับ 2: นายธันฐกรณ์ ฤทธิพิพัฒน์กุล น.ส.ชุตินัน แซ่อุ้ย น.ส.บุรัสกร รุ่งเรืองสำราญกุล นายสวิตต์ กมลพัฒนะ และ น.ส.ภัณฑิรา ชุมแสง

น.ส.เฟืองอัน วู กล่าวว่า ก่อนทำแผนการตลาด ได้ฟังข้อมูลจากบริษัท และคิดไอเดียที่นำแผนการตลาดไปใช้ได้จริง โดยเน้นแผนการตลาดที่เรียกว่า Social Media Marketing เน้นการตลาดแบบโซเชียลเป็นหลัก ใช้เวลาในการทำอยู่ 3 เดือน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้มีประสบการณ์ในการทำแผนการตลาดที่นำไปใช้ได้จริง ได้เรียนรู้การทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ และได้ฟังคำแนะนำ และนำมาปรับในการทำงานจริงในอนาคตได้ ถือว่ามีประโยชน์มาก

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar