ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์

AD-01-13-06-2017

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology, QUST) และกลุ่มอุตสาหกรรมยางรับเบอร์วัลเล่ย์ (Rubber Valley Group, RVG) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 80 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)
 • GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.70
 • GPA ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่า 2.70
 • มีผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 รายการ ดังต่อไปนี้
  IELTS ≥ 4.5
  TOEFL: Paper-based ≥ 450 หรือ Computer-based ≥ 133 หรือ Internet-based ≥ 45
  TOEIC ≥ 450
  PSU-TEP ≥ 55
  CU-TEP ≥ 55
  TU-GET ≥ 400
  O-NET (ภาษาอังกฤษ) ไม่กําหนดขั้นต่ํา
  GAT2 (ภาษาอังกฤษ) ไม่กําหนดขั้นต่ํา

เกณฑ์การคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • 500 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

Website ที่ประกาศรับสมัคร: Click
Download ระเบียบการ: Click

avatar