ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง รอบ 3 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

AD-01-09-06-2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบสาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละสาขากำหนด

สาขาวิชา/จำนวนรับ/วิชาสอบ/คุณสมบัติเฉพาะ

รายวิชาที่ใช้ในการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 300 บาท (เลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา)

Download ระเบียบการได้ที่นี่: Click
สมัคร Online ที่นี่: Click

avatar