บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

สสวท.ให้บริการฟรี!พจนานุกรมศัพท์ ‘วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี’

News-EDU-01-07-06-2017

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ http://escivocab.ipst.ac.th เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยยึดหลักการเขียนและการใช้คำศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก คำศัพท์ต่างๆ ที่รวบรวมมานี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ที่ สสวท. พัฒนาและเผยแพร่ในสถานศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียน จะทำการศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ตามศัพท์บางหมวดกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จึงอาจยังไม่ปรากฏในพจนานุกรมนี้ เนื่องจากยังมีศัพท์ที่ต้องเพิ่มเติมและจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และหวังว่าการจัดทำศัพท์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทย

avatar