Short Note บทความ

รูปแบบข้อสอบทุกวิชา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

Guide_ONET_M6_60

รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2560 สำหรับ DEK61 ต้อนรับระบบ TCAS61 มาแล้วค่ะ

เอกสารชุดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้จัดทำค่ะ โดยมีการประกาศรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • รูปแบบข้อสอบ
  • จำนวนข้อสอบ
  • เนื้อหาการสอบ

จำนวนข้อสอบ

วิชาภาษาไทย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

Download ไฟล์ที่นี่: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar