ข่าว ปิดรับแล้ว รับตรง-โควตา

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2

AD-01-02-06-2017

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่สาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร

Download ระเบียบการ: Click
Website ที่ประกาศ: Click

avatar