คลังข้อสอบ บทความ

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558

O-NET Exam M3-58

รวมข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลย จาก สทศ.
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF นะคะ

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบ: Click
เฉลย: Click

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบ: Click
เฉลย: Click

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ: Click
เฉลย: Click

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบ: Click
เฉลย: Click

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ: Click
เฉลย: Click

ร้านหนังสือออนไลน์

Hui Hui's Box

avatar