บันเทิง หมดเขตแล้ว เรื่องน่าสนใจ

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เตรียมออกตระเวนรับเปิดเทอมเริ่ม มิ.ย. 60

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

จึงจัดให้มีโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน

จากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมในปี 2560 ระยะที่ 2 (มิถุนายน – สิงหาคม 2560)

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดแบบการจองเข้าชมงานได้ที่นี่:

กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามคาราวานวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่: Click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02-577-9976 / 02-577-9999 ต่อ 2123

ที่มา: กิจกรรมอพวช.

avatar