คลังข้อสอบ บทความ

รวมข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559

O-NETM6-59

รวมข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 พร้อมเฉลย จาก สทศ.
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF นะคะ

วิชาภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบพร้อมเฉลย: Click

ปล. O-NET สอบได้ครั้งเดียว ไม่สามารถแก้ตัวได้ พยายามให้เต็มที่นะคะ เพื่อนๆ

B1-TX

Hui Hui's Box

avatar