บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

วท.น่าน เจ๋ง คว้าแชมป์แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย

News-EDU-03-24-05-2017

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือช่างเชื่อมโลหะกว่า 50,000 คน และมีแนวโน้มความต้องการกำลังคนในระดับฝีมือเพิ่มขึ้นทุกปีในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ทั้งที่ช่างเชื่อมโลหะมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่างสาขาอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาขาช่างเชื่อมของประเทศไทยที่อยู่ในสาขาวิชาชีพช่างเชื่อมเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นเวทีส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนช่างเชื่อมรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทยู.บี.เอ็ม.เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด และสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า การแข่งขันครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ได้แก่

  1. ประเภทการเชื่อม GTAW / GMAW โดยใช้เครื่องเชื่อมจริง TIG / MIG
  2. ประเภทการเชื่อมแบบเสมือนจริง (welding Simulator) แข่งขันโดยใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฝึกเชื่อมสมัยใหม่ ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีมลพิษ

โดยนำคะแนนผลการแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน โดย

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนัช พัฒนาพูนผล วิทยาลัยเทคนิคน่าน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพูลสิทธิ์ หมายมั่น วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิทยา รูปช้าง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

โดยรางวัลชนะเลิศได้เกียรติบัตรพร้อมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสด 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสด 7,500 บาท

ที่มา: มติชนออนไลน์

Leave a Reply

avatar