บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

วท.จัดทัพเด็กไทยแข่งโครงงานวิทย์ระดับโลก

News-EDU-03-15-05-2017

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าว ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2560 วท.จะส่งตัวแทนเยาวชนไทย 24 คน ไปร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก หรือ อินเทลไอเซฟ ประจำปี 2560 (Intel ISEF 2017) ที่เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าการส่งตัวแทนเยาวชนไทยร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังของวท. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง เป็นต้น

นางอรรชกา กล่าวว่า เยาวชนทั้งหมดนี้ผ่านการคัดเลือกจากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของไทย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่เด็กๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ล้วนมาจากโรงเรียนในภูมิภาคต่าง เช่น

  • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ. เชียงราย
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  • โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

ซึ่งต้องขอขอบคุณครู อาจารย์ และโรงเรียน ที่เป็นกำลังสำคัญที่ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะจะเป็นการช่วยฝึกทักษะ ฝึกการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องประยุกต์กับงานด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังใช้กับงานในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พบสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขารัก และมีโอกาสเดินมาถึงจุดนี้ ส่วนประเทศของเราก็ได้มีโอกาสพบเพชรที่จะได้รับการเจียรนัยให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

อยากขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังแรงใจให้เด็กไทยของเรา ในการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ และไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเด็กๆ เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว รัฐมนตรี วท.กล่าว

อ่านเพิ่มเติม: มติชนออนไลน์

avatar