บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

อาชีวะรับมอบทุนจากกลุ่มปิโตรเคมี 8.5 ล้าน เล็งดันเป็นสถาบันเฉพาะทางผลิตช่างเทคนิคปิโตรเคมี

News-EDU-01-11-05-2017

นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8,500,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีหรือวีเชฟ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง

โครงการนี้ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมี ปีที่ 10 นี้มีบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีสนับสนุนมอบทุนทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้

  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 3,500,000 บาท
  • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด มอบให้ปีละ 2,000,000 บาท
  • บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท
  • กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) มอบให้ปีละ 500,000 บาท
  • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบให้ปีละ 500,000 บาท
  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบให้ปีละ 1,000,000 บาท

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า โครงการพัฒนาช่างเทคนิค โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) มาบตาพุด สอศ. มูลนิธิศึกษาพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการผลิต พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด 8 รุ่น จำนวน 280 คน ก้าวต่อไปของการพัฒนาโครงการ คือการสนับสนุนให้เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคปิโตรเคมี เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคปิโตรเคมี ได้รับการยอมรับในระดับสากล ขณะนี้ได้เริ่มทดลองรับนักศึกษาต่างชาติ (ติมอร์) เข้าเรียนเป็นปีแรก และกำลังพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมนี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar