บันเทิง เรื่องน่าสนใจ

อาชีวะประกาศสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาปี 60

News-EDU-03-09-05-2017

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา : การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ ว่าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 240 ผลงาน แบ่งเป็น 11 ประเภท 1 องค์ความรู้ และการแข่งหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 16 ทีม โดยมีผลการประกวด มีดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ตัดไม่ตก วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 อุปกรณ์ยกกระถางดอกไม้ วท.ลำปาง
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ช่วยล็อกแบบมิดชิด วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 • Honor Awards อุปกรณ์เก็บผ้าอนามัยในชักโครก วท.วาปีปทุม

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดผัก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง วท.สตูล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 และ Honor Award ได้แก่ เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ วท.ลำพูน
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ตัดเปลือกไข่นกกระทา วท.ระยอง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ชุดใบเสริมตัดหญ้า วท.อุทัยธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์เข้าขอบยางมุ้งลวด วท.พิษณุโลก
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปะประดิษฐ์มาลัยจากใบลอตเตอรี่เหลือใช้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) อุดรธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ Stick Food & Good Breath วท.ตระการพืชผล
 • Honor Award อุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียวเอ็กซ์ สตรีม วท.เดชอุดม

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทด้านผลิตพลังงาน

 • รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ ทุนเตือนภัยร่องน้ำ พลังงานคลื่นทะเล วท.สุราษฏร์ธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้า วท.พระเยา

ประเภทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ล้างแผงโซลาร์เซลล์ วท.มีนบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ตู้อบและรมควันยางพาราประหยัดพลังงานแบบใช้งานภายในครัวเรือน วท.สุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น 2 วท.มีนบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่งนักเรียนให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว วก.อู่ทอง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง วท.ระยอง
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 ระบบเตือนสาธารณภัย V.2 วท.ฉะเชิงเทรา

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องวัดดัชนีมวลกาย วท.อุบลราชธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะข้อเท้าตก วก.ฝาง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องกายภาพบำบัดการเดินแบบลู่ วท.พระนครศรีอยุธยา
 • Honor Award ได้แก่ เครื่องฉายแสงยูวี วก.ตรัง

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กะปิถั่วเสริมไคโตซาน วอศ.สงขลา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 บะหมี่ข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป วอศ.ปัตตานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ข้าวพองไร้น้ำมันเคลือบคาราเมล จำปาดะ วอศ.สงขลา
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 ขนมข้าวเม่าแผ่นอบกรอบ “มีคุณ” วท.ตระการพืชผล
 • Honor Award ได้แก่ ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ น้ำแร่ ไส้มันม่วง วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) ลำปาง

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

 • รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ อุปกรณ์ดำนา วท.ชัยนาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ปักดำต้นกล้า วท.ขอนแก่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ดำพอเพียง วช.ลพบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ปักดำนาบางแก้ว วก.บางแก้ว

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย วอศ.สุโขทัย
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 คลุมไตรลูกปัดมโนราห์ วอศ.นครศรีธรรมราช
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 โคมไฟที่ระลึกสืบสานงานหนังด้วยลวดลายเรือกอและ วอศ.สงขลา
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 สายน้ำสายธาร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
 • Honor Award ได้แก่ มนต์เสน่ห์นาคราช วอศ.อุดรธานี

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว “Software & Embedded System Innovation”
กลุ่มพัฒนาซอฟแวร์

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (Web-based Management System for Contest Junior Inventor) วท.อุบลราชธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อาร์ทูโก 4.0 วท.สุพรรณบุรี

กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยคนหูหนวก วท.แม่สอด
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ตรวจสอบยอดเงินธุรกิจสินค้าตู้หยอดเหรียญผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย GSM วท.สมุทรปราการ
 • Honor Award ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยการประมวลผลภาพบน ราสเบอรี่ พาย วท.สุรินทร์

ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “น้ำเพื่อประชาชน”
ด้านบำบัดน้ำ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน วก.ไชยา
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ควิก ฟิลเตอร์ วท.พะเยา

ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

 • รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ ระบบน้ำหมุนเวียน เพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 การปลูกผักในครัวเรือนด้วยระบบน้ำ วท.นครนายก

รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรสคิว โดรน วท.สัตหีบ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้ำมันอโรม่า เนาวกรรณณิการ์ วอศ.เชียงราย
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงาน วท.หาดใหญ่
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ขุดมันสำปะหลัง วท.มาบตาพุด

ที่มา: มติชนออนไลน์

avatar